ប្រព័ន្ធគ្រោងដែក​​ Truss PebHybrid® គឺជាទម្រង់មួយរបស់អគារវិស្វកម្មគ្រោងទុក(pre-engineered buildings) ដែលត្រូវបាន PEB Steel Buildings បង្កើតឡើងជាមួយនឹងការសន្សំសំចៃខ្ពស់

លក្ខណៈពិសេសនៃផលិតផល

 • កាត់បន្ថយទម្ងន់គ្រោងជាង ២០%
 • ដំណើរការកាត់មានរយះពេលខ្លី
 • មានលំហគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បំពាក់បំពង់អគ្គីភ័យ ខ្យល់ និងទឹក កុំឲ្យមានសភាពរញ៉េរញៃតាមជញ្ជាំងអគារ។
 • ធន់នឹងការប្រើប្រាស់រយះពេលយូរ
 • ការដឹកជញ្ជូនទៅការដ្ឋានមានភាពងាយស្រួល
banner
features
 • ដោយគ្រោងមេ គឺជារចនាសម័្ពន្ធពីរផ្នែកដែលធ្វើអំពីពំនុះកាត់ Omegas cold-formed (ខាងលើ និងខាងក្រោម) តភ្ជាប់គ្នាជាមួយដែកប្រហោងជ្រុងដោយប៉ូឡុង។
 • ដែកផ្លាន, របាជញ្ជាំង, ដែកទាម និងកាប៍ X ទាំងអស់គឺមានសមាសធាតុដូចគ្នាទៅនឹង គ្រោងដែកផ្សេងទៀតរបស់ PEB.

ផលប្រយោជន៍របស់គ្រោង PebHybrid®:

 • កាត់បន្ថយទម្ងន់គ្រោងជាង ២០%
 • ជួយពន្លឿនរយះពេលកាត់ នៅពេលដែលជ្រើសយកសំណប៉ាហាំង cold-formed ដោយពុំចាំបាច់ផ្សារភ្ជាប់ រឺលាបថ្នាំ។
features
features
 • សសរគឺត្រូវបានផ្គុំចូលគ្នា ស័ក្តសមសម្រាប់រោងចក្រដែលមានម៉ាស៊ីនចល័តស្ទូចពីលើ PebHybrid® អាចប្រើបានជាមូយប្រភេទគ្រោងផ្សេងទៀតដូចជា (គ្រោងគ្មានសសរកណ្តាល ជម្រាលឯកទិស គ្រោងមានសសរកណ្តាល គ្រោងមានជម្រាលដំបូលច្រើន គ្រោងប្រព័ន្ធដំបូល).
 • គ្រោងដែក Truss (រចនាតាមបែប open-web )មានលំហគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បំពាក់បំពង់អគ្គីភ័យ ខ្យល់ និងទឹក កុំឲ្យមានសភាពរញ៉េរញៃតាមជញ្ជាំងអគារ។
features
features
 • គ្រោងដែក Truss ក៏ល្អសម្រាប់ប្រើជាប្រព័ន្ធគ្រោងដំបូលដែរ។
 • គ្រោងដែក Truss ដែលផលិតឡើងពីសំណប៉ាហាំងគឺជាប់ធន់បានល្អ អាចប្រើប្រាស់បានរយះពេលវែង ក៏អាចជួយកាត់បន្ថយថ្លៃចំណាយទៅលើការថែទាំ របស់អ្នកប្រើប្រាស់បានច្រើនផងដែរ ។
 • PebHybrid®គឺមានភាពងាយស្រួលក្នុងការដឹកជញ្ជូន នឹងអាចរៀបបានច្រើនក្នុងកុងតឺនឺរដើម្បីដឹកជញ្ជូនទៅការដ្ឋាន។
 • ដោយសារតែការចំណាយសម្ភារៈមានចំនូនស្រាលជាងគ្រោងផ្សេងៗក្នុងការផលិត ធ្វើឲ្យ PebHybrid®ប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានជុំវិញតិចបំផុត។
features
មធ្យោបាយទំនាក់ទំនង បិទ
logo-switcher

គេហទំព័រសកល

ស្វែងយល់អំពី Pebsteel ដំណោះស្រាយ និង​​គម្រោងជុំវិញពិភពលោក

គេហទំព័រសកល
logo

គេហទំព័រសកល

ស្វែងយល់អំពី Pebsteel ដំណោះស្រាយ និង​​គម្រោងជុំវិញពិភពលោក

គេហទំព័រសកល