សេវាកម្មពេញលេញរបស់យើង

យើងជឿថាវិជ្ជាជីវៈ និងការពេញចិត្តរបស់អតិថិជនគឺជា អ្វីគ្រប់យ៉ាងចាប់ពីការគណនា រហូតដល់ ការផលិត ការតម្លើង និងការជ្រោមជ្រែងនៃការលក់។

ស្វែងយល់ពីសេវាកម្មរបស់យើង
Banner
Banner

ប្រព័ន្ធគ្រឿងបង្គុំ​

Systems-1

អគារវិស្វកម្មគ្រោងទុក

អគារវិស្វកម្មគ្រោងទុក (PRE-ENGINEERED BUILDINGS) (PEB) យើងបានចម្រាញ់យកវត្ថុធាតុដើមដែលមានគុណភាព ដើម្បីទៅបំពេញតម្រូវការរបស់អតិថិជន ក៏ដូចជាគោលការណ៏សោភ័ណភាព។ ការរចនាអាចបត់បែនគ្រប់កាលះទេសះរបស់ យើងអាចមានសមត្ថភាពក្នុងការបំពេញតម្រូវការរបស់អតិថិជន និងមានសោភ័ណភាពទាក់ទាញដែលប្រកបដោយបច្ចេកទេស។

ផលិតផល

សមាសធាតុនៃគ្រឿងបង្គុំដែក

សមាសធាតុសន្លឹកសង្កសី

មធ្យោបាយទំនាក់ទំនង បិទ
logo-switcher

គេហទំព័រសកល

ស្វែងយល់អំពី Pebsteel ដំណោះស្រាយ និង​​គម្រោងជុំវិញពិភពលោក

គេហទំព័រសកល
logo

គេហទំព័រសកល

ស្វែងយល់អំពី Pebsteel ដំណោះស្រាយ និង​​គម្រោងជុំវិញពិភពលោក

គេហទំព័រសកល