ដំណោះស្រាយ
ប្រកបដោយនវានុត្តន៍

ការងារប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ និងការបំពេញបាននូវតំរូវការអតិថិជនគឺជាអ្វី ដែលអតិថិជនចង់បាន ចាប់តំាំងពីការគណនា រចនា ការផលិត ការតម្លើង និងការលំហែទាំ។ 

ស្វែងយល់ពីសេវាកម្មរបស់យើង
Banner
Banner

ប្រព័ន្ធគ្រឿងបង្គុំ​សំណង់អគារដែក

Systems-1

វិស្វកម្មសំណង់អគារដែក

វិស្វកម្មសំណង់អគារដែក (PRE-ENGINEERED BUILDINGS) (PEB) យើងបានចម្រាញ់យកវត្ថុធាតុដើមដែលមានគុណភាព ដើម្បីទៅបំពេញតម្រូវការរបស់អតិថិជន ក៏ដូចជាគោលការណ៏សោភ័ណភាព។ ការរចនាអាចបត់បែនគ្រប់កាលះទេសះរបស់ យើងអាចមានសមត្ថភាពក្នុងការបំពេញតម្រូវការរបស់អតិថិជន និងមានសោភ័ណភាពទាក់ទាញដែលប្រកបដោយបច្ចេកទេស។

ផលិតផល

សមាសធាតុនៃគ្រឿងបង្គុំដែក

សមាសធាតុសន្លឹកសង្កសី

មធ្យោបាយទំនាក់ទំនង បិទ
logo-switcher

គេហទំព័រសកល

ស្វែងយល់អំពី Pebsteel ដំណោះស្រាយ និង​​គម្រោងជុំវិញពិភពលោក

គេហទំព័រសកល
logo

គេហទំព័រសកល

ស្វែងយល់អំពី Pebsteel ដំណោះស្រាយ និង​​គម្រោងជុំវិញពិភពលោក

គេហទំព័រសកល