តែងតែនៅក្បែរអ្នក

ចាប់ពីពេលណែនាំដល់ដំណាក់កាល គណនា ពីការផលិត រហូតដល់ការដំឡើង និងទៅកាន់អនាគត។ យើងនៅទីនោះសម្រាប់អ្នក

 • ការិយាល័យរបស់យើង

 • រោងចក្ររបស់យើង

Myanmar Indonesia Thailand Cambodia Việt Nam Philippines
  Factory 7 Factory 1 Factory 2 Factory 3 Factory 4 Factory 5 Factory 6
   • ការិយាល័យរបស់យើង

   • រោងចក្ររបស់យើង

   ទាក់ទងមកយើងសម្រាប់ការពិគ្រោះយោបល់

   មិនចង់បំពេញទម្រង់ទេ? សរសេរមកយើងតាម cambodia@pebsteel.com

    ជំរាបសួរ

    ឈ្មោះ

    ទីតាំង

    ក្រុមហ៊ុន

    ឧស្សាហកម្ម

    អ៊ីមែល

    ទូរស័ព្ទ

    សារ

    ឯកសារ


    ឯកសារនៅទីនេះ

    NguyenVanA_CV.pdf(210KB)    ដោយចុចប៊ូតុង "ផ្ញើ" អ្នកយល់ព្រមនឹងគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់ Pebsteel.


    មធ្យោបាយទំនាក់ទំនង បិទ
    logo-switcher

    គេហទំព័រសកល

    ស្វែងយល់អំពី Pebsteel ដំណោះស្រាយ និង​​គម្រោងជុំវិញពិភពលោក

    គេហទំព័រសកល
    logo

    គេហទំព័រសកល

    ស្វែងយល់អំពី Pebsteel ដំណោះស្រាយ និង​​គម្រោងជុំវិញពិភពលោក

    គេហទំព័រសកល