គម្រោងសាងសង់រោងចក្រស្បែកជើង

Banner
Banner
Banner

ព័ត៌មានគម្រោង

  • ប្រភេទអគារ

  • រោងចក្រ, សាលផលិតកម្ម
  • ឧស្សាហកម្ម

  • សំលៀកបំពាក់ វាយនភណ្ឌ និងកាត់ដេរ
  • ក្រឡាផ្ទៃ / ទំងន់

  • sqm / 639,299 mt
  • ទីតាំង

  • Cambodia
មធ្យោបាយទំនាក់ទំនង បិទ
logo-switcher

គេហទំព័រសកល

ស្វែងយល់អំពី Pebsteel ដំណោះស្រាយ និង​​គម្រោងជុំវិញពិភពលោក

គេហទំព័រសកល
logo

គេហទំព័រសកល

ស្វែងយល់អំពី Pebsteel ដំណោះស្រាយ និង​​គម្រោងជុំវិញពិភពលោក

គេហទំព័រសកល