Home / / មតិអ្នកជំនាញ / ការដំឡើងគ្រោងអគារដែក នៅកម្ពុជា

ការដំឡើងគ្រោងអគារដែក នៅកម្ពុជា

មតិអ្នកជំនាញ - 11/06/2024

ការដំឡើងគ្រោងដែក រោងចក្រ អគារដែក និងរចនាសម្ព័ន្ធដែកគឺជាជំហានចុងក្រោយបន្ទាប់ពីការគណនា រចនា – ការកាត់ និងផលិតដែក – ការដឹកជញ្ជូន។ ជំហាន​នេះ​ក៏​ជា​ជំហាន​ដែល​កំណត់​ថា​ តើ​គម្រោង​ត្រូវ​បាន​ធានា​ថា​សម្រេច​បាន​ប្រសិទ្ធភាព​ខ្ពស់​ឬ​អត់។ នៅក្នុងអត្ថបទនេះ យើងនឹងស្វែងយល់អំពីគោលការណ៍ និងដំណើរការសាងសង់លម្អិតជាមួយ Pebsteel ។

អានបន្ត៖ ដំណើរការសាងសង់ស្តង់ដារសម្រាប់រោងចក្រ

1. និតិវិធីនៃការដំឡើងគ្រោងដែក និងរចនាសម្ព័ន្ធដែក

 • អនុវត្តការងារដំឡើងគ្រោងសសរដែក និងរបារជញ្ជាំង។ រួចប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធពង្រឹងគ្រោងដែកភ្ជាប់គ្នាជាមួយនឹងគ្រោងសសរ។ គ្រោងសសរដែកត្រូវតែដំឡើងអោយបានត្រឹងត្រូវស្របតាមការគណនា មុននឹងចាប់ផ្តើមការងារដំឡើងគ្រោងដំបូល។
 • យោងទៅតាមនិតិវិធីនៃការដំឡើង និងសាងសង់ឃ្លាំងដែក រោងចក្រ ធ្នឹមដំបូលត្រូវបានដំឡើងនៅខាងក្នុង និងប្រើប្រាស់ឡានស្ទូចសម្រាប់ការដំឡើងធ្នឹមនីមួយៗ
 • ការដំឡើងគម្រោងដែកចាប់ឡើងពីការគ្រោងសសរដែក និងប្រព័ន្ធកាបពង្រឹងដំបូល
 • ការដំឡើងធ្នឹមត្រូវផ្អែកលើទីតាំង Wind-Bracing មុនពេលដំឡើងធ្នឹងមួយទៀត។ ដំណើរការនេះត្រូវធ្វើរហូតដល់បញ្ចប់ការងារ
 • ការពង្រឹងបណ្តោះអាសន្នកំឡុងពេលដំឡើងគ្រោងដែកពិតជាចាំបាច់ណាស់។ របារជញ្ជាំង និងគ្រោងផ្ទោង ត្រូវភ្ជាប់គ្នាកាបខ្សែរពង្រឹងទៅតាំទីតាំង និងតំណភ្ជាប់គ្រោងដំបូលទាំងមូល។
 • មុនពេលចាប់ផ្តើមដំឡើងស័ង្កសី យើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការតម្រឹម rafter purlins និង សម្អាតអោយបានស្អាត
 • កំណត់អោតបានច្បាស់ជាមួយនឹងទីតាំងក្នុងការដំឡើងដំបូលស័ង្កសីចាប់តាំងពីការចាប់ផ្តើម រហូតដល់បញ្ចប់
 • នៅពេលកម្មករដើរលើដំបូល សូមប្រយ័ត្នក្នុងការបោះជំហានលើស័ង្កសីមានរលក (Lower Wave) ហើយជៀសវាងការបោះជំហានដោយផ្ទាល់លើស័ង្កសីមានរលកប៉ោង (High Wave)។
 • ត្រូវផ្លាស់ទីប្រកបដោយភាពប្រុងប្រយ័ត្ន និងសុវត្ថិភាពជាចម្បង។

អានបន្ត៖

ដំណើរការដំឡើងគ្រោងអគារដែកនៅកម្ពុជា ប្រកបដោយស្តង់ដា និងសុវត្ថិភាព

2. ជំហាននៃការដំឡើងគ្រោងដែក, រចនាសម្ព័ន្ធដែក

  ● ជំហានទី 1: រៀបចំមុនពេលឡើង
  សម្ភារៈដំឡើង និងឧបករណ៍គ្រប់គ្រាន់ គឺជាកត្តាសំខាន់ពីរដែលកំណត់គុណភាពនៃគម្រោង។ សម្រាប់ការដំឡើងមានកត្តាជាច្រើនតែងតែរមានបញ្ហាទៅលើ គុណភាពសាងសង់នៅមានកម្រិត គ្រឿងបង្គុំដែកមិនគ្រប់គ្រាន់ កង្វះការធានាសុវត្ថិភាព ការសាងសង់មិនស្របតាមប្លង់គណនា អកាសធាតុ ដែលនឹងធ្វើអោយការសាងសង់ត្រូវពន្យារពេល ដែលនាំអោយាខាតបង់សម្រាប់អ្នកវិនិយោគ។ ដូច្នេះការជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនសាងសង់ឃ្លាំង រោងចក្រ បានត្រឹមត្រូវពិតជាសំខាន់ ក្នុងការសាងសង់ប្រកបដោយស្តង់ដា និងទំនុកចិត្ត។
  អានបន្ត៖ អ្វីទៅជាក្បូនដំបូលដែក? ប្រភេទសម្រាប់ rafter គុណភាព

  ● ជំហានទី 2៖ ការដំឡើងសសរគ្រោងដែក និងធ្នឹមដំបូល
  សសរគ្រោងដែក គឺជាកត្តាអាចប៉ះពាល់ដល់សមត្ថភាពទ្រទ្រង់រចនាសម្ព័ន្ធដែកទាំងមូល។ ធ្នឹមដំបូលមានមុខងារសម្រាប់ទ្រទ្រង់ដំបូល ភ្ជាប់វាជាមួយផ្នែកដែលនៅសល់ ជួយជួសជុលដំបូលឱ្យរឹងមាំ និងបង្កើនសោភ័ណភាពរបស់សំណង់អគាររោងចក្រ។ ការដំឡើងត្រូវតែត្រូវបានអនុវត្តតាមតម្រូវការបច្ចេកទេសសម្រាប់ការដំឡើង។

  ● ជំហានទី 3៖ ដែកផ្លានដំបូល និង កាបពង្រឹង
  បន្ទាប់ដំឡើងសសរគ្រោង និងធ្នឹមដំបូល ការដំឡើងដែកផ្លានដំបូល purlins និង គ្រោងដំបូលត្រូវបានអនុវត្ត។ បន្ទាប់មក អ្នកដំឡើងនឹងតម្រឹមទីតាំងនៃធ្នឹមដំបូល។

  អានបន្ថែម៖

  ● ជំហានទី 4៖ ការកំណត់ទីតាំងគ្រោងធ្នឹមនីមួយៗ
  នេះគឺជាដំណាក់កាល ដែលគ្រឿងបង្គុំត្រូវបានតំឡើងក្នុងទីតាំងត្រឹមត្រូវ និងកំណត់តាមខ្នាត ដើម្បីធានាបាននូវសុវត្ថិភាព ភាពត្រឹមត្រូវ និងស្ថេរភាពនៃគម្រោងសាងសង់ទាំងមូល។

  ● ជំហានទី 5៖ ដំឡើងគ្រោងធ្នឹមដែករហូតដល់បញ្ចប់រចនាសម្ព័ន្ធដែកទំាងអស់
  បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការតម្រឹម និងដំឡើងធ្នឹមទីមួយរួចរាល់ ជំហានបន្ទាប់គឺត្រូវដំឡើងបញ្ចប់រចនាសម្ព័ន្ធនៃគម្រោង។

  ● ជំហានទី 6៖ ដំឡើងប្រព័ន្ធខ្យល់ចេញចូល (ស្លាបព្រិល)

  ដើម្បីធានាថាគម្រោងមាននូវខ្យល់ចេញចូលគ្រប់គ្រាប់ និងអាកាសធាតុល្អ។ សំណង់អគារដែកគួរសាងសង់ដោយបំពាក់ជាមួយនឹងស្លាបព្រិល រប្រព័ន្ធខ្យល់ដំបូល ដើម្បីធានាបាននូវស្ថេរភាព និងសុវត្ថិភាពនៃរចនាសម្ព័ន្ធដែក។

  ● ជំហានទី 7: ពិនិត្យមើលការងារលម្អិតគ្រោងដែកមុនពេលដំឡើងដំបូល
  ជំហាននេះធានាថារចនាសម្ព័ន្ធដែកត្រូវបានដំឡើងបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវ និងស្របតាមប្លង់ដែលបានគណនា ដើម្បីជៀសវាងពីកំហុសណាមួយនៃគ្រោងដែក។

  ● ជំហានទី 8៖ ដំឡើងស័ង្កសី និងសម្ភារៈបង្គុំសំណង់
  នេះជាដំណាក់កាលចុងក្រោយក្នុងការដំឡើងរចនាសម្ព័ន្ធដែកនៃអគារ។ នៅក្នុងជំហាននេះជាការដំឡើងនូវ ប្រព័ន្ធឡៅតឿ ជ្រីជុំវិញអគារ ប្រព័ន្ធអ៊ីសូឡង់ និងធាតុផ្សំផ្សេងទៀតនឹងត្រូវបានដំឡើងដើម្បីការពារ និងបង្កើតភាពស្រស់ស្អាតនៃអគារ ឬរចនាសម្ព័ន្ធដែកទាំងមូល។

  អានបន្ត៖ ប្រព័ន្ធរបារស្ទូចគឺជាអ្វី? ចំណាត់ថ្នាក់ និងការអនុវត្តក្នុងសំណង់

  ការដំឡើងគ្រោងដែកទាមទារនូវបច្ចេកទេស សម្ភារៈ និងឧបករណ៍ក្នុងការដំឡើង

  3. ឧបករណ៍ និងសម្ភារៈក្នុងការដំឡើង

  3.1. គ្រឿងចក្រជំនួយក្នុងការដំឡើងគ្រោងអគារដែក

  ● គ្រឿងចក្រចល័តរួមមាន ឡានស្ទូច ឡានដឹកជញ្ជូន ឧបករណ៍ស្ទូច…
  ● គ្រឿងចក្រចល័តត្រូវត្រួតពិនិត្យ និង កម្មករជំនាញប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតនៅក្នុងការដ្ឋានសំណង់។
  ● ប្រព័ន្ធអគ្គិសនីទាំងអស់ត្រូវតែមានការការពារ ឬដាក់សញ្ញាសំគាល់នៅទីតាំងដែលគ្រឿងចក្រចល័តអាចប៉ះពាល់នឹងចរន្តអគ្គិសនី។ លើសពីនេះ ចាំបាច់ត្រូវផ្តាច់ខ្សែភ្លើងដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ ឬចាត់វិធានការសុវត្ថិភាពមុននឹងអនុវត្តសកម្មភាពសំណង់ណាមួយ។
  ● គ្រឿងបរិក្ខារគ្រប់ប្រភេទមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យដំណើរការដោយផ្ទាល់ពីលើខ្សែភ្លើងឡើយ។
  ● មិនអនុញ្ញាតដំណើរការគ្រឿងចក្រមានចម្ងាយតិចជាង 4.5m ពីប្រភពថាមពល ឬមានវ៉ុលលើសពី 220 វ៉ុល។
  ● ជៀសវាងការផ្លាស់ទីទៅជិត ឬដោយផ្ទាល់នៅក្រោមវត្ថុ ឬសម្ភារៈសំណង់ ដែលកំពុងត្រូវបានលើកដំឡើង។
  ● ត្រូវតែកំណត់អោយបានច្បាស់នីទីតាំងស្ទូចឡើង និងទីតាំងដាក់ចុះនៅក្នុងការដ្ឋានសំណង់ មុនពេលលើកវត្ថុណាមួយ។ ចាំបាច់ដើម្បីអនុវត្តវិធានការសុវត្ថិភាពដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពការងារ និងគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចកើតមាន (យោងទៅតាមនីតិវិធីសុវត្ថិភាពការងារនៅក្នុងការដំឡើងកន្លែង)។
  អានបន្ថែម៖ ការភ្ជាប់ Bolt នៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធដែក

  3.2. ការស្ទូច និងឧបករណ៍ស្ទូច
  ● ការត្រួតពិនិត្យហ្មត់ចត់នៃខ្សែស្ទូច និងខ្សែកាប។ ជៀសវាងការប្រើប្រាស់ខ្សែរជិតដាច់ ឬមានកំហូច។
  ● កំឡុងពេលដំណើរការលើក ត្រូវប្រើប្រាស់ខ្សែពួរកាប។ ត្រូវប្រាកដថាការពារខ្សែពួរស្ទូចដោយផ្នែកទ្រនាប់ជាមួយនឹងជ្រុងមុតស្រួច។ មិនអនុញ្ញាតឱ្យកន្ត្រាក់ភ្លាមៗ នៅពេលលើក; ការកន្ត្រាក់ភ្លាមៗនឹងបង្កើនការផ្ទុក 3 ដងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងទម្ងន់ធម្មតាដែលគ្រោះថ្នាក់បំផុត។ នៅពេលដែលមិនប្រើប្រាស់ ខ្សែស្ទូចគួរតែត្រូវបានចងយ៉ាងស្អាត។ មិនត្រូវប្រើប្រាស់ខ្សែស្ទូចផ្ទុកលើសទម្ងន់។

  3.3. រន្ទាសម្រា​ប់សំណង់អគារដែក
  ● ចាំបាច់ត្រូវមានផែនការប្រើប្រាស់ និងដំឡើងរន្ទាសំណង់ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។ ការប៉ះពាល់ដល់ការផ្លាស់ទីរបស់ឡានស្ទូច និងផលលំបាកក្នុងការស្ទូចលើកដាក់សម្ភារៈ គ្រឿងបង្គុំអគារនានា ក្នុងការដ្ឋានសំណង់។
  ● រន្ទាត្រូវរៀបចំឡើងនៅលើសណ្តានដីរឹងមាំ។ តម្រង់ជួរជាមួយនឹងក្តារដែលមានទំហំអប្បបរមា 200 x 200 មម។ រន្ទាដែលដាច់ដោយឡែកគឺតម្រូវឱ្យតោងជាប់នឹងរចនាសម្ព័ន្ធថេរដោយមានចន្លោះយ៉ាងហោចណាស់ 1,5 ម៉ែត្រ។ កម្រិតខាងលើនីមួយៗ នៃរន្ទាត្រូវតែចងយ៉ាងតឹងទៅនឹង ខ្សែដែក ឬបំពង់រន្ទា ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាព។

  3.4. ឧបករណ៍ Hand Tools ក្នុងការដំឡើងនៅការដ្ឋាន
  ● ឧបករណ៍ Hand Tools ទាំងអស់ត្រូវតែមានខ្សែការពារ កុំឱ្យធ្លាក់កំឡុងពេលសាងសង់។
  ● ឧបករណ៍ត្រូវតែប្រើសម្រាប់គោលបំណង ដែលបានគ្រោងទុក។ កុំប្រើឧបករណ៍យួរដៃដើម្បីធ្វើកិច្ចការផ្សេងក្រៅពីគោលបំណងដែលបានគ្រោងទុក។ ជៀសវាងការប្រើឧបករណ៍ជំនួសបណ្តោះអាសន្ន។
  ● កុំប្រើឧបករណ៍ គ្រឿងចក្រ ឬឧបករណ៍ដែលខូច និងរហែក កំហុសបច្ចេកទេស ឬគ្មានមួកការពារ។

  សេចក្តីសន្និដ្ឋាន
  ខាងលើគឺជាព័ត៌មានអំពីដំណើរការការដំឡើងរចនាសម្ព័ន្ធដែក ឬសំណង់អគារដែក។ ក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការដំឡើងនេះ Pebsteel ប្រកាន់ខ្ជាប់នឹងគោរពតាមស្តង់ដារ និងនីតិវិធីសុវត្ថិភាពការងារយ៉ាងតឹងរ៉ឹង ដើម្បីនាំមកនូវរចនាសម្ព័ន្ធដែកដ៏រឹងមាំ។
  សម្រាប់ព័ត៍មានលម្អិត សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ Pebsteel តាមរយៈអ៊ីមែល cambodia@pebsteel.com ឬទូរស័ព្ទ +855 23 988 878 ។

  មធ្យោបាយទំនាក់ទំនង បិទ
  logo-switcher

  គេហទំព័រសកល

  ស្វែងយល់អំពី Pebsteel ដំណោះស្រាយ និង​​គម្រោងជុំវិញពិភពលោក

  គេហទំព័រសកល
  logo

  គេហទំព័រសកល

  ស្វែងយល់អំពី Pebsteel ដំណោះស្រាយ និង​​គម្រោងជុំវិញពិភពលោក

  គេហទំព័រសកល