ការកើនឡើងកំដៅផែនដីនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ជំរុញអោយមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងពីរដ្ឋាភិបាលផ្ទាល់ ជាពិសេសប្រទេសនៅតំបន់ត្រូវពិច។ នេះជាមូលហេតុដែល ពណ៌សទឹកដោះគោ ជាពណ៌ល្អបំផុតសម្រាប់ PEB Steel សម្រាប់ការផ្លាតពន្លឺ បង្កើតការកាត់បន្ថយការចំឡងកំដៅលើដំបូល និងជួយអោយអាគារមានសីតុណ្ហភាពត្រជាក់។

លក្ខណៈពិសេសនៃផលិតផល

  • សន្ទស្សន៍ផ្លាតពន្លឺ(SRI): 84
  • ការបញ្ជូនកម្តៅ: 0.86
  • បង្កើនអ៊ីសូឡង់ដល់ដំបូល
  • ជួយសន្សំសំចៃថាមពលអគ្គីសនី និងថ្លៃចំណាយលើប្រតិបត្តិការ
banner
features

មានការដ្ឋានជាច្រើនបានប្រើប្រាស់ ស័ង្កសីពណ៌សទឹកដោះគោ ដែមានការទទួលស្គាល់ពី LEED (ឈានមុខគេក្នុងការពារបរិស្ថាននិងសន្សំសំចៃថាមពល) ស្តង់ដារនៃអាគារប៉ៃតង អរគុណដល់សន្ទស្សន៍ផ្លាតពន្លឺ SRI នៃពណ៌សទឹកដោះគោ។ ជាលិទ្ធផលគឺការសន្សំសំចៃ ថាមពលនិងថ្លៃប្រតិបត្តយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព។

features
មធ្យោបាយទំនាក់ទំនង បិទ
logo-switcher

គេហទំព័រសកល

ស្វែងយល់អំពី Pebsteel ដំណោះស្រាយ និង​​គម្រោងជុំវិញពិភពលោក

គេហទំព័រសកល
logo

គេហទំព័រសកល

ស្វែងយល់អំពី Pebsteel ដំណោះស្រាយ និង​​គម្រោងជុំវិញពិភពលោក

គេហទំព័រសកល